Chemische Karakterisatie

 jul 19, 2018

Helaas kan deze bijeenkomst geen doorgang vinden op 20 september 2018.

Er wordt naar een vervangende datum gezocht.

Voor de ontwikkeling en kwaliteit borging van medical devices wordt meer en meer de nadruk gelegd op chemische karakterisatie. Het vormt een belangrijk onderdeel van de biologische veiligheid van een medical device. (ISO 10933-1 en 14971)

De toepassing en “intended use” bepalen in grote mate hoe een dergelijke activiteit ingestoken moet worden. De belangrijkheid zal toenemen naar mate een product langer in een patiënt is met als hoogste complexiteit implantaten en bioresorbeerbare producten.

De ISO 10933-18: 2005 voorziet in een raamwerk om materialen te identificeren en te kwantificeren, als maat voor “leachables” in het algemeen of op verschillende tijdspunten relevant voor het gebruik of voor de periode van resorptie en om equivalentie op een bepaald vlak te onderbouwen

In deze thema sessie wordt vanuit verschillende perspectieven ingegaan op het onderwerp. Hierbij wordt gedacht aan de volgende onderwerpen en wordt het een zoektocht om antwoorden te krijgen op de bijgenoemde vragen:

  1. Regelgeving: Wat wordt verstaan onder chemische karakterisatie en waarom is het relevant om hier bij stil te staan
  2. Analytische testen en mogelijkheden: Uit welke toolbox kan men beschikken voor het uitvoeren van chemisch karakterisatie
  3. De praktijk. Hoe pak je dit aan? Waar te beginnen en wat is leidend. Wanneer te stoppen

Waar en wanneer  vindt dit alles plaats:

  • locatie Health Hub Roden
  • tbd
  • 15.00-17.00uur
  • afsluitend met een Netwerkborrel

De sprekers zijn op dit moment nog niet bekend gemaakt. Nadere informatie volgt.

Geplaatst door Gea

Chemische Karakterisatie